Krystalová škola

Krystalová škola: Komunikovat s přírodou je přirozené


Krystalová škola je zaměřena na rozvoj přirozených schopností člověka komunikovat s přírodou a na dosažení vlastního nejvyššího potenciálu skrze práci s drahými kameny.

Výuka probíhá především skrze praktické cvičení a meditace s drahými kameny.

Díky práci s drahými kameny se dostáváme do rozpoložení (naladění), kdy jsme schopni znalosti a vědomosti které jsou naší součástí, avšak nemáme je zatím "zvědomněny", dostat do vědomí a používat je v každodenním životě, nebo chcete-li využít svůj plný potenciál.
  Krystalová škola je první svého druhu na půdě České republiky
  Aktuálně, v roce 2016/2017 otevírám 3. ročník této školy
  Maximální kapacita pro ročník je vždy 10 osob

Chci se přihlásit


Podívejte se na video, kde Krystalovou školu představuji:
Proč se přihlásit do Krystalové školy?


1) Budete soběstačnější
Práce s krystaly je jednoduchá a pro člověka přirozená. Je třeba jen vědět, jak se na krystaly naladit, komunikovat s nimi a mít k nim dobrý vztah. Toto je náplní výuky.

2) Budete mít víc energie
Díky práci s krystaly se naučíte základy o lidském energetickém systému a možnostech, JAK se chránit před úniky energie díky uzemnění a sebe-vědomí.

3) Vybudujete si dobrý vztah ke svému tělu
Při meditacích a cvičeních používáme fyzické tělo jako duchovní nástroj. Díky tomu si vybudujete naprosto jiný vztah plný úcty vůči vašemu tělu.

4) Stanete se atraktivnějším člověkem
Praktická práce s krystaly mění elektromagnetické pole člověka, a tudíž i jeho vyzařování. Člověk se stává pro své okolí atraktivnější a magnetičtější.

5) Zlepší se vaše vztahy (budete lepším partnerem/partnerkou)
Součástí práce s drahými kameny je vyvážení a sjednocení mozkových hemisfér. Díky tomuto sjednocení dochází přirozeně k pochopení a harmonizace vlastní ženské (pravá hemisféra), a mužské (levá hemisféra) energii. Budete tak lepším partnerem, který chápe své schopnosti, a možnosti, a dokáže je zapojit v životě.

6) Naučíte se harmonizovat prostory kde žijete a pracujete
Součástí školy je nauka o harmonizaci a očistě prostor díky vhodným vykuřovadlům, a drahým kamenům. Budete tak schopni kdekoliv vytvořit harmonický prostor.

7) Překročíte "genetické" programy
Kameny mají moc měnit naše DNA. Aktivují totiž naše nejprospěšnější genetické funkce a deaktivují škodlivé vzorce zděděné po předcích zakódované do DNA.

8) Poznáte více sami sebe
Díky meditacím a cvičením s krystaly více procítíte sami sebe, své opravdové touhy a směřování a získáte energii a vnitřní sílu k jejich realizaci.

9) Rozšíříte své lidské schopnosti
Přirozeně dojde k prohlobení vašich přirozených schopností. Stanete se více intuitivním člověkem, který se dokáže nechat vést vnitřním vedením.

10) Navážete vztah s přirodou na úplně jiné úrovni
Součástí školy je práce venku, v přírodě. Naučíte se pracovat s energií Země, jak energii čerpat i dodávat, propojíte se zpět s přírodou a jejími neomezenými dary pro člověka a stanete se přirozeným ochráncem a milovníkem Země.

Chci se přihlásit


Co je hlavní náplní výuky?


Krystalová škola se zaměřuje na prožitkovou výuku, v rámci které si každý odnáší zcela individuální učení, které je na míru právě pro něj.

Základem práce s krystaly je fakt, že každý člověk i každý krystal jsou individualita, a tak s každým člověkem každý krystal komunikuje jinak a má s ním jiný "vztah".

Krystalová škola předává studentům zejména 4 základním klíče, které jsou pro práci s krystaly esenciální. Předávání těchto klíčů se děje skrze praktické cvičení a řízené meditace. Znalosti se tak ukládají přímo do energetického systému studenta.
Jedná se o tyto 4 základní klíče pro práci s krystaly:
Světlo: určení energetických vlastností kamene dle jeho barvy
Vibrace: techniky pro spojení se s vibrací/energii daného kamene
Frekvence: komplexní metoda pro naladění a udržení "správnou vlnu" komunikace s krystaly
Informace: jak správně "číst" informace, které nám krystaly předávají

Krystalová škola vychází především z konceptu, že člověk je multidimenzionální bytost, která má informace k dosažení nejvyššího osobního potenciálu uložené v sobě a pouze se na ně rozvzpomíná.
Naše láska ke krystalům a propojení s nimi nám napomáhá dostat se zpět do moudrosti srdce a opětovného spojení s přírodou. Dosahovat znovu takové, frekvence a vyzařování, abychom byli schopni žít ze srdce a dostat se k jeho moudrosti.
Srdce je centrem naší bytosti, a jeho pole je 5000x silnější než pole naší mysli.
Tato škola je vnitřní prací. Je detektivní prací s nejvyšší precizností, s laserovou přesností zaměřuje vše, co je třeba, aby se vyjevilo a "aktualizovalo" v nejčistší podobě a my dosáhli té nejlepší verze sebe samých zde na Zemi.

Vás všechny, které spojuje láska ke kamenům, a láska k Matce Zemi volám ke spolupráci, k probuzení svých darů a rozvzpomenutí se na to, kým skutečně jste!
Pomocí krystalů a Světla vyladíme energetický systém k propojení se se svým posláním.
Budeme pracovat s energetickými centry v těle i mimo něj, s čakrami, jemnohmotnými těly/aurou, a lidským potenciálem uloženém v DNA a krystalickém poli planety Země.
Naučíme se společně, jak se propojit s řečí krystalů, správně o ně pečovat, čistit je, pomoci si i okolí díky krystalům a mnohé další věci.
  Rozpoznáte vhodný krystal pro svépomoc
  Porozumíte řeči krystalů
  Prožijete přirozenou hlubokou úctu k přírodě, k životu i k s sobě sama


Všemi tématy vás provede Martina Vaverková, e-mail: martina@krystalovaskola.cz, telefon: 776 33 66 36


Chci se přihlásit


Krystaly


Informace o aktuálním ročníku krystalové školy (2016 / 2017)

3. ročník zahajujeme již 1. 10. 2016, stále bereme přihlášky


Své studenty si vyhrazuji právo vybírat
© Krystalová škola | Web: www.krystalovaskola.cz | E-mail: martina@krystalovaskola.cz | Telefon: 776 33 66 36
Pro použití jakéhokoliv obsahu z těchto stránek kontaktujte prosím autorku, Martinu Vaverkovou.