Krystalová škola

Krystalová škola


Krystalová škola je první svého druhu na půdě České republiky. Je ojedinělá svou strukturou a stylem předávání informací. Učení probíhá v napojení na přirozené zákonitosti a rytmy přírody. A přirozeně se přizpůsobuje jednotlivci i skupině.
Osnova je daná, avšak živá, stejně jako jsou živé krystaly. Vždy reagujeme na "aktuální" události a dění v přírodě i v nás samotných.
Moudrost předávána zde je v ústní podobě, jako tomu bylo, je a bude i nadále.
Informace jsou předávány tzv. transmisní formou, to znamená předává se skrze řízené meditace a praktická cvičení s krystaly.
S každou skupinou je osnova individuální, přirozeně se přizpůsobuje potřebám každého jednotlivce.
Plně respektujeme Zemi, Matku, i Nebe, Otce a jsme si vědomi, že my jsme jejich součástí a propojujeme je v našich srdcích.

Podívejte se na video, kde Krystalovou školu představuji:
Krystalová škola vychází především z konceptu, že člověk je multidimenzionální bytost, která má informace k dosažení nejvyššího osobního potenciálu uložené v sobě a pouze se na ně rozvzpomíná.
Naše láska ke krystalům a propojení s nimi nám napomáhá dostat se zpět do moudrosti srdce a opětovného spojení s přírodou. Dosahovat znovu takové vibrace, frekvence a rozpoložení mysli, abychom byli schopni žít ze srdce a dostat se k jeho moudrosti.

Srdce je centrem naší bytosti, a jeho pole je 5000x silnější než pole naší mysli.
Tato škola je vnitřní prací. Je detektivní prací s nejvyšší precizností, s laserovou přesností zaměřuje vše, co je třeba, aby se vyjevilo a "aktualizovalo" v nejčistší podobě a my dosáhli té nejlepší verze sebe samých zde na Zemi.

Vás všechny, které spojuje láska ke kamenům, a láska k Matce Zemi volám ke spolupráci, k probuzení svých darů a rozvzpomenutí se na to, kým skutečně jste!
Tato témata jsou náplní krystalové školy, která za pomoci krystalů a Světla napomáhá vyladění energetického systému k propojení se se svým posláním.
Pracujeme s energetickými centry v těle i mimo něj - čakrami, jemnohmotnými těly - aurou, a lidským potenciálem uloženém v DNA a krystalickém poli planety Země.
Naučíme se společně, jak se propojit s řečí krystalů, správně o ně pečovat, čistit je, pomoci si i okolí díky krystalům a mnohé další věci...
  Rozpoznáte vhodný krystal pro svépomoc
  Porozumíte řeči krystalů
  Prožijete přirozenou hlubokou úctu k přírodě, k životu i k s sobě sama


Všemi tématy vás provede Martina Vaverková, e-mail: martina@krystalovaskola.cz, telefon: 776 33 66 36


Chci se přihlásit


Krystaly


Informace o aktuálním ročníku krystalové školy (2016 / 2017)
© Krystalová škola | Web: www.krystalovaskola.cz | E-mail: martina@krystalovaskola.cz | Telefon: 776 33 66 36
Pro použití jakéhokoliv obsahu z těchto stránek kontaktujte prosím autorku, Martinu Vaverkovou.